زندگی کوشش و راهی شدن است

زندگی کوشش و راهی شدن است ....

زندگی کوشش و راهی شدن است .....

از تماشاگه آغاز حیات تا به جایی که خدا می داند ....

زندگی چون گل سرخی ست پر از خار وپر از برگ و پر از عطر لطیف ....

یادمان باشد اگر گل چیدیم ، عطر وبرگ وگل و خار ، همه همسایه ی دیوار به دیوار همند ....

 

------------------ ---------------.

کاش می دانستید که زندگی با همه وسعت خویش

 

محفل ساکت غم خوردن نیست

 

حاصلش تن به قضا دادن و پژمردن نیست

 

زندگی خوردن و خوابیدن نیست

 

زندگی حس جاری شدن است

 

زندگی کوشش و راهی شدن است

 

از تماشاگر اغاز حیات

 

تا به جایی که خدا می داند

 

----------------------- ----------------------

 

هنوز هم دیر نیست، پنجره‌ای کوچک در قلبت به سوی روشنی‌ها بگشای، تا تجربه لحظه‌هایی سراسر آرامش را به دست آوری.

 

---------------------- ----------------

 

زندگي جنبش جاري شدن است/زندگي کوشش و راهي شدن است

زندگي با همه وسعت خويش

 

محفل ساكت غم خوردن نيست

حاصلش تن به قضا دادن و افسردن نيست

اضطراب وهوس ديدن و ناديدن نيست

زندگي خوردن و خوابيدن نيست

زندگي جنبش جاري شدن است

زندگي کوشش و راهي شدن است

از تماشاگه آغازحيات تا به جايي كه خدا مي داند.

 

زندگي چون گل سرخي است پر از خار و پر از برگ و پر از عطر لطيف،

 

يادمان باشد اگر گل چيديم،

 

عطر و برگ و گل و خار،

 

همه همسايه ديوار به ديوار همند.

 

گرداوری : گروه فن و هنر ایران زمین

/ 0 نظر / 49 بازدید