معیار مصرف انرژی در فرآیندهای تولید اوراق فشرده چوبی

معیار مصرف انرژی در فرآیندهای تولید اوراق فشرده چوبی

پس از برگزاری جلسات کارشناسی عدیده با حضور و مشارکت فعال نمایندگان این انجمن ، استاندارد مصرف انرژی در تولید اوراق فشرده چوبی به عنوان استاندارد ملی شماره 9651 با تجدیدنظر اول ( بهمن‌ماه 1393 ) ، توسط سازمان ملی استاندارد ایران رسما منتشر گردید .

منبع

تصویر اهم مواد منتشره به شرح پیوست خبر ، قابل دریافت و مطالعه است .

 

 

گرداوری گروه فن و هنر

/ 0 نظر / 25 بازدید